Styrelsemöte, juni

tisdag 20 jun

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Kallelse med dagordning publiceras cirka en vecka innan mötet, se Styrelsemöten.