Henrik Braconier deltar i seminarium om fastighetssektorn och finansiell stabilitet

Henrik Braconier, chef för FI:s verksamhetsområde Bank, deltar i ett panelsamtal om fastigheter och finansiell stabilitet, på Moody’s konferens om kommersiella fastigheter.

fredag 1 dec

Tid: 10.00–11.00 | Om FI