Lämna material till FI

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

Elektronisk kommunikation

Vi vill att handlingar i normalfallet endast skickas elektroniskt till oss. Tillfällen då vi behöver pappershandlingar framgår på vår webbplats eller i aktuellt regelverk.

Skicka handlingarna till vår mejladress finansinspektionen@fi.se. och inte direkt till en handläggare. Under sommarmånaderna då många är lediga är detta extra viktigt. Handlingar skickas in i ett exemplar om inte annat anges på vår webbplats eller i aktuellt regelverk. En handling som skickats elektroniskt behöver därefter inte skickas in i pappersformat.

Skickas handlingar in i ett pågående ärende anges diarienumret i ämnesraden på mejlet. 

I de fall filer lämnas in till oss på en USB-sticka eller CD-skiva vill vi att filerna är sparade i så okomplicerade och platta strukturer som möjligt. Undvik trädstrukturer.

Behöver du skicka mejl till oss med känsligt innehåll vill vi gärna att du krypterar mejlet och bilagorna i stället för att skicka filen med lösenordsskydd. Att kryptera informationen är säkrare.

Så mejlar du krypterat till FI.

Elektroniska filer vill vi helst att du skickar till oss i följande format:

  • Text: I första hand pdf men även pdf/A, doc, docx, xls, xlsx, ppt eller pptx
  • Bild/video: gif, tiff, jpeg, jpg, bmp eller mp4
  • Ljud: mp3

Pappershandlingar

I vissa fall (exempelvis om handlingen kräver en originalunderskrift) är det inte lämpligt eller möjligt att skicka handlingar elektroniskt. Pappershandlingar behöver i normalfallet endast skickas in i ett exemplar. Komplettera gärna de inskickade pappershandlingarna med en usb-sticka innehållande samma information.

Undantagen från ovanstående framgår på vår webbplats eller i aktuellt regelverk.

I de fall du skickar pappershandlingar till oss vill vi att du:

  • undviker plastfickor, gem, häftklamrar och post-it-lappar
  • gärna använder register av papper i stället för av plast

Senast granskad: 2020-01-03