Ta emot e-faktura från FI

Till företagskunder skickar vi i första hand PEPPOL-faktura, andra hand svefaktura 1.0. Om man inte kan ta emot ta emot en e-faktura i något av dessa format skickas alltid en pappersfaktura. Om du är privatperson skickar vi alltid pappersfaktura.

E-faktura via PEPPOL

Vi skickar PEPPOL BIS Billing 3.0 via PEPPOL-nätverket.

För att ta emot dina fakturor från Finansinspektionen via PEPPOL-nätverket behöver du ta kontakt med ekonomiavdelningen på Finansinspektionen. Skicka ett mail till ekonomi@fi.se och bifoga följande uppgifter:

  • Organisationsnummer
  • PEPPOL-id
  • Kontaktperson

Pappersfaktura

Finansinspektionen skickar pappersfaktura med vanlig postgång till kunder som inte är anslutna till PEPPOL-nätverket. Till privatpersoner skickar vi alltid pappersfaktura.

Vi skickar inte PDF-faktura

PDF-fakturor uppfyller inte de krav som SFTI ställer på en elektronisk faktura.

Läs mer

Senast granskad: 2020-01-02
Laddar sidan