FI-forum: Nya penningtvättsföreskrifter

Från den 1 augusti 2017 gäller nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI informerar om de nya reglerna.

 

Agendan innehöll bland annat följande:

  • riskbedömning
  • kundkännedom
  • särskilda funktioner för regelefterlevnad
  • periodisk rapportering av uppgifter.
Laddar sidan