FI-beslut om 24Money Spar vinner laga kraft

2017-10-18 | Nyheter Sanktioner Bank

FI beslutade den 21 september 2017 att avföra 24Money Spar  från registret över företag som driver inlåningsverksamhet. Beslutet har inte överklagats och det vann därför laga kraft den 13 oktober 2017. Företaget får därför inte längre ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten.

FI kan konstatera att det på företagets hemsida felaktigt framgår att företaget är registrerat hos FI och står under FI:s tillsyn som registrerat inlåningsföretag.

FI kontrollerar för tillfället om företaget driver tillståndspliktig verksamhet med återbetalningspliktiga medel från allmänheten utan tillstånd.

Läs mer

Laddar sidan