Samråd om europeisk tjänstepensionsdatabas

2017-07-31 | Eiopa Nyheter Försäkring

Eiopa planerar att samla in uppgifter om tjänstepension från de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Rapporteringen föreslås träda i kraft 2018 vilket  innebär att de första uppgifterna som ska rapporteras är årsuppgifter som avser 2018 och som då kommer att rapporteras 2019.

På Eiopas webbplats finns information publicerad inklusive föreslag till rapporteringsmallar samt frågor och svar. Där finns även ett formulär som ska användas vid eventuella synpunkter, de ska vara Eiopa tillhanda senast den 27 oktober 2017.

Läs mer

Laddar sidan