Uppdaterade frågor och svar om regler för referensvärden

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat uppdaterade frågor och svar om EU:s förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (Benchmarkförordningen, BMR).

Det publicerade dokumentet innehåller uppdaterade frågor och svar om övergångsbestämmelser för tredjeland samt om referensvärden som används utanför EU.