Ändringar i innehavsrapportering för fonder

Finansinspektionen genomför förändringar i innehavsrapportering för fonder med start i januari 2019. Syftet är att åstadkomma en mer effektiv tillsyn av såväl enskilda fonder som fondmarknaden som helhet.

FI har beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (se FFFS 2018:8). Ändringarna innebär att fondbolag och förvaltningsbolag utöver innehavet i en värdepappersfond även ska rapportera om de risker som fonden är exponerad mot.

FI skickar idag ut ett brev till berörda fondbolag och AIF-förvaltare med information om detta.

Du hittar brevet och mer information på sidan Kommande innehavsrapportering.

Laddar sidan