FI:s gd Erik Thedéen ny ledamot i Esmas förvaltningsstyrelse

2018-01-31 | Esma Nyheter Om FI Marknad

FI:s generaldirektör Erik Thedéen har utsetts till ny ledamot i europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esmas  (European Securities and Markets Authority, Esma) förvaltningsstyrelse.

Esma är en EU-myndighet som bland annat arbetar med att utforma tillsynen över värdepappersföretag och marknader med verksamhet i flera länder, främja lika tillämpning av EU-regler hos tillsynsmyndigheter i olika länder och fördjupa samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i olika länder.

Förvaltningsstyrelsen är ett av Esmas ledningsorgan och dess huvudsakliga uppgift är att styra myndighetens arbete och besluta om budget och personalresurser.
Erik Thedéens mandat sträcker sig till och med september 2019.

Läs mer

Laddar sidan