Nordeas flytt: FI har fått synpunkter från Riksbanken och Riksgälden

FI har nu tagit emot yttranden från Riksbanken och Riksgälden om Nordeas planer att flytta bankens huvudkontor till Finland.

Det är normalt att FI samråder med Riksbanken och Riksgälden när det gäller frågor som har betydelse för den finansiella stabiliteten i Sverige. De synpunkter som nu kommit in från de båda myndigheterna kommer att ingå som ett av flera underlag i FI:s pågående arbete med den ansökan om fusion som är kopplad till Nordeas planer på att flytta bankens huvudkontor till Finland.

Som tidigare meddelats väntas FI:s styrelse att fatta ett beslut om denna ansökan under det tredje kvartalet i år.

Nordeas bolagsstämma beslutade den 15 mars att flytta bankens huvudkontor till Finland. Den 22 mars ansökte Nordea till Fi om tillstånd att verkställa en fusionsplan mellan den finska banken Nordea holding Abp (under auktorisation) och den svenska banken Nordea Bank AB.

Laddar sidan