Tillämpning av redovisningsreglerna IFRS 17 skjuts upp

International Accounting Standards Board:s (IASB) styrelse har beslutat att skjuta upp tillämningen av IFRS 17 ett år.

IASB beslutade på ett möte den 14 november 2018  att skjuta upp den obligatoriska tillämpningen av IFRS 17 till den 1 januari 2022.

IASB kommer också att föreslå att det temporära undantaget om tillämpning av IFRS 9 kommer att förlängas till den 1 januari 2022.

Laddar sidan