Ändrad tidsplan för rapportering av avveckling utanför värdepapperscentraler (internaliserad avveckling)

Företag som avvecklar en värdepapperstransaktion utanför en värdepapperscentral (internaliserar avveckling) ska enligt förordningen om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler, CSDR, rapportera sin internaliserade avveckling till FI. Den plattform som FI ska använda för detta ändamål har nu blivit ytterligare försenad och kommer sannolikt att finnas på plats tidigast i slutet av 2019. FI återkommer med mer information och en mer detaljerad tidsplan senare.

FI ska som behörig myndighet utveckla en lösning som gör det möjligt för företag att rapportera sin internaliserade avveckling till FI. Som tidigare meddelats har införandet av den plattform som FI planerat använda för detta ändamål försenats och kommer inte att vara klart i tid för företagen att rapportera in sin internaliserade avveckling per den 12 juli 2019.

Sannolikt kommer en plattform för inrapportering inte vara tillgänglig förrän tidigast i slutet av 2019. FI kommer att återkomma med mer information om detta, inklusive en mer detaljerad tidplan, vid ett senare tillfälle.

Laddar sidan