Esma informerar om användning av data för det fall det blir hård brexit

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande om användning av data i Esmas databaser i det fall det blir en hård brexit (Use of UK data in Esma databases under a no-deal Brexit) .

Dokumentet beskriver vilka följder en hård brexit skulle få, till exempel hur referensdata från Storbritannien kommer att hanteras efter den 30 mars 2019.

Esma informerar även om att årliga beräkningar tidigareläggs så att de kan publiceras före brexit, medan publicering av Double volume cap (DVC) pausas under två månader. Anledningen är de omfattande systemförändringar som Esma kommer att behöva genomföra vid en hård brexit.