ESRB ger rekommendation till Sverige för sårbarheter på bostadsmarknaden

Europeiska systemrisknämnden (ESRB), EU:s makrotillsynsorgan, har utfärdat varningar till fem EES-länder och rekommendationer till sex EU-länder för sårbarheter på medellångsikt på deras respektive bostadsmarknader. Sverige är ett av de länder som får en rekommendation. Rekommendationen föreslår lämpliga åtgärder för att hantera de identifierade sårbarheterna. 2016 varnade ESRB Sverige om sårbarheterna på bostadsmarknaden.

ESRB anser att de makrotillsynsåtgärder som de svenska myndigheterna har vidtagit sedan 2016 är lämpliga med avseende på de identifierade sårbarheterna på bostadsmarknaden. Trots detta drar ESRB slutsatsen att dessa åtgärder endast delvis är tillräckliga för att hantera sårbarheterna. ESRB rekommenderar därför Sverige att se över sin policy i syfte att begränsa de strukturella faktorer som har drivit de sårbarheter som identifierats i Sverige. ESRB rekommenderar också de svenska nationella myndigheterna att övervaka sårbarheterna och vara redo att genomföra eller skärpa redan befintliga makrotillsynsåtgärder om riskerna ökar.

"Vi välkomnar ESRB:s rekommendation till Sverige. Den betonar vikten av att ta itu med de underliggande strukturella faktorer som har drivit uppbyggnaden av sårbarheterna på bostadsmarknaden. Detta är något som även andra internationella institutioner, till exempel Internationella valutafonden och EU-kommissionen har uppmärksammat. ESRB menar att de nationella makrotillsynsåtgärderna hittills har varit lämpliga, men sårbarheter kvarstår och situationen måste övervakas noggrant" säger riksbankschef Stefan Ingves och FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Sverige förväntas rapportera till ESRB om genomförandet av rekommendationen.

Läs mer

Laddar sidan