FI återupptar publicering av fondinnehav

Från den 1 mars 2020 kommer FI åter att publicera värdepappersfonders innehav.

Uppgifterna kommer att publiceras kvartalsvis med två månaders fördröjning. Det innebär att den första publiceringen kommer att omfatta värdepappersfondernas innehav det fjärde kvartalet 2019. Även äldre uppgifter – från det fjärde kvartalet 2018 och framåt, när inrapporteringen började göras i det nuvarande tekniska formatet – kommer att finnas tillgängliga på FI:s webbplats.

Fondbolag är skyldiga att rapportera innehav och viss ytterligare information om sina värdepappersfonder till FI kvartalsvis. Delar av dessa uppgifterna publicerades tidigare på FI:s webbplats. FI upphörde under 2017 med denna publicering, bland annat på grund av att det tekniska formatet inte var tillförlitligt. Sedan det fjärde kvartalet 2018 rapporterar fondbolagen dock i ett nytt tekniskt format vilket gör att FI kan återuppta publiceringen av fondinnehav. Specialfonders innehav kommer inte att publiceras.

Fondinnehaven kommer att finnas tillgängliga bland de övriga registren på fi.se.

Frågor om innehavsrapporteringen kan mejlas till rapportering@fi.se.

Laddar sidan