Gemensamt uttalande från den estniska och svenska Finansinspektionen

2019-02-21 | Nyheter Penningtvätt Bank

Estniska finansinspektionen (Eesti Finantsinspektioon) och svenska Finansinspektionen (FI) anser att de uppgifter om misstänkt penningtvätt som framkommit i svensk TV är mycket allvarliga. Det är mycket viktigt att bankernas styrelser och ledningar tar dessa frågor på allvar och att de vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de lever upp till lagar och regler.

Den gränsöverskridande tillsynen inom EU är ett gemensamt ansvar mellan tillsynsmyndigheterna i bankens hemland respektive värdland. Därför har den estniska finansinspektionen och FI, i syfte att säkerställa en effektiv tillsyn av de olika enheterna inom svenska banker med verksamhet i Estland, sedan länge ett väletablerat och nära samarbete för att koordinera tillsynen av estniska dotterbolag och det svenska moderbolaget samt koncernen i sin helhet.

Den estniska tillsynsmyndigheten och FI har i dag enats om att starta en gemensam utredning i syfte att noggrannare undersöka den information som rapporterats i SVT. Även Lettlands finansinspektion och Litauens centralbank har meddelat att de kommer att bistå i undersökningen i den mån svenska och estländska myndigheter önskar.

Erik Thedéen, generaldirektör för FI: "Den information som framkommit i SVT är allvarlig och tillsammans med våra estniska kollegor kommer vi att noga undersöka fakta för att kunna göra en omfattande och djupgående analys."

Kilvar Kessler (ordförande i estniska finansinpektionen): "Åtgärder mot allvarliga penningtvättsrisker har varit vår prioritet sedan 2014, och vi har sedan dess markant minskat den så kallade "non-resident"-affären genom att avveckla större risker och få bankerna att höja nivån på sin riskkontroll. Vi uppskattar det nära samarbetet med Sverige och andra länder för att hantera detta fall."

Laddar sidan