Nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort anpassning till ett antal valideringsregler. Detta för att möjliggöra rapportering per referensdag 31 december 2018.

Information om vilka regler som avses finns publicerade i dokument "Nationell anpassning av valideringsregler (FI)", som finns på sidorna

Laddar sidan