Översyn av marknadsmissbruksförordningen

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) genomför ett offentligt samråd om tekniska råd med förslag till ändringar i marknadsmissbruksförordningen (Mar).

Ett underlag med förslagen är publicerade på Emas webbplats (se länk nedan).

Synpunkter kan lämnas till den 29 november 2019. En offentlig utfrågning arrangeras av Esma den 5 november.

Laddar sidan