Samråd om prestationsbaserade avgifter i fonder

2019-09-06 | Fond Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) efterlyser nu synpunkter på ett förslag till nya EU-gemensamma riktlinjer för prestationsbaserade avgifter i värdepappersfonder.

Esma bjuder in till samråd om hur riktlinjer för prestationsbaserade avgifter i värdepappersfonder ska utformas. Förslaget tar även upp frågan om alternativa investeringsfonder som marknadsförs till konsumenter ska omfattas av riktlinjerna.

Förslaget och information om hur synpunkter kan lämnas finns på Esmas webbplats, se länk nedan.

Sista svarsdag är den 31 oktober 2019.

Laddar sidan