Eiopa-rapport om aktuella risker för försäkringssektorn

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat en rapport som beskriver vilka risker och effekter som dagens lågräntemiljö har för försäkringssektorn och vilken påverkan coronapandemin haft så här långt.

Försäkringsgivare ställs i dag för stora utmaningar när det gäller placering av tillgångar, lönsamhet, solvens och anpassning av sina affärsmodeller. De låga räntorna är och förblir, även efter coronapandemin, en av de viktigaste frågorna som försäkringsmarknaden har att hantera, konstaterar Eiopa i sin rapport.