Esma publicerar förslag till tekniska standarder för ändringar i Mar

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) publicerade den 29 oktober sina förslag till tekniska standarder för de ändringar av marknadsmissbruksförordningen (Mar) som ska främja användningen av tillväxtmarknader för små och medelstora företag (EU 2019/2115).

Förslagen omfattar en teknisk standard för tillsyn som berör likviditetskontrakt och en teknisk standard för genomförande som berör insiderförteckningar.

Förslagen har skickats till EU-kommissionen.

Laddar sidan