Esma publicerar rapport om sin översyn av marknadsmissbruksförordningen (Mar)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har i dag publicerat sin rapport om översynen av marknadsmissbruksförordningen (Mar) som svar på kommissionens begäran om tekniska råd.

Det är en rapport med rekommendationer till EU-kommissionen inför deras fortsatta arbete med översynen av Mar men den innehåller också områden där Esma avser arbeta vidare med vägledning.

Laddar sidan