FI fortsätter följa tidigare riktlinjer för 2020 års översyns- och utvärderingsprocess

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att fortsätta följa de riktlinjer som gäller sedan tidigare även för årets översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP). FI kommer därmed inte att tillämpa den pragmatiska ÖUP för 2020 som möjliggjorts genom EBA:s nya riktlinje (EBA/GL/2020/10) med hänsyn till coronakrisen.

FI har däremot valt att förlänga tidsramen för årets ÖUP samt att begära in uppdaterad information om bankernas interna kapital- och likviditetsutvärderingar för att kunna bedöma effekten av covid-19, vilket finns specificerat i EBA:s nya riktlinje.

Omplaneringen och de förändrade omvärldsförutsättningarna kan också komma att leda till att FI främst behöver fokusera sina analysresurser på de största riskområdena.