FI skjuter upp förslag på ny metod för marknadsrisker i bankboken

På grund av den pågående coronapandemin har FI beslutat att vänta med att publicera ett förslag på ny pelare 2-metod för marknadsrisker i bankboken.

FI:s plan var tidigare att ett förslag på ny metod för att bedöma kapitalkrav för marknadsrisker i bankboken inom pelare 2 skulle kunna skickas ut på remiss i början av 2020.

Beslutet att vänta med detta förslag gäller tills vidare, men kommer att omvärderas om förhållandena i marknaden ändras.

Frågor kan mejlas till marknadsrisk@fi.se.

Laddar sidan