Ansökan om auktorisation som administratör – Stibor får fortsätta användas medan FI prövar ansökan

Swedish Financial Benchmark Facility AB (SFBF) har den 27 december 2021 lämnat in en ansökan till Finansinspektionen (FI) om att få auktoriseras som administratör enligt EU:s förordning om referensvärden (benchmarkförordningen, BMR).

SFBF tillhandahåller referensräntan Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) som är ett kritiskt referensvärde enligt BMR. Enligt övergångsbestämmelserna i BMR får Stibor fortsätta användas under tiden som FI prövar ansökan.