Erik Thedéen på COP26: "Global standard för hållbarhetsredovisning inom räckhåll"

Den internationella redovisningsorganisationen IFRS Foundation har i dag tillkännagivit att organisationen etablerar en separat styrelse med fokus på hållbarhetsredovisning. Samtidigt har ett genomarbetat utkast till redovisningsstandard publicerats.

– Det här innebär viktiga och mycket konkreta steg på vägen mot en global standard för hållbarhetsredovisning, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen på plats vid FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow.

Den internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) har en övervakande roll i IFRS Foundation, och den arbetsgrupp för hållbar finans som Erik Thedéen leder inom Iosco arbetar nära IFRS med att få en global standard för hållbarhetsredovisning på plats. Det utkast till standard som IFRS nu publicerat är utvecklad i nära samarbete med de ledande standardsättarna inom hållbarhetsredovisning och bygger på TCFD:s rekommendationer.

– Klimatförändringen är en global utmaning, och vi måste möta den med globala medel, säger Erik Thedéen. Att företag världen över redovisar korrekt och tillförlitlig information på ett enhetligt sätt är en förutsättning för att investerare ska kunna värdera risker och möjligheter och jämföra olika investeringsalternativ. På så sätt kan den finansiella sektorn bättre kanalisera kapitalet till långsiktigt hållbara investeringar.

Under 2022 kommer Iosco att fokusera på att utvärdera den tilltänkta standarden, och givet att den möter förväntningarna kommer styrelsen rekommendera den till sina 130 medlemsländer.

Kl. 17.00 i dag svensk tid deltar Erik Thedéen i en paneldiskussion vid COP26 om hur grunden kan läggas för ett finansiellt nollsystem. Andrew Bailey (Bank of England) och Nikhil Rathi (FCA) inledningstalar. I panelen ingår även Sarah Breedan (NGFS), Klaas Knot (FSB), Larry MacDonald (G20/SFWG).