Esma: Centrala motparter i Storbritannien ska få fortsätta verka i EU

2021-12-20 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) bedömer att centrala motparter i Storbritannien ska få fortsätta att erbjuda sina tjänster till europeiska medlemmar. Det framgår av ett uttalande och en underliggande analys av centrala motparter i kategori 2 etablerade i Storbritannien.

Esma drar slutsatsen att kostnaderna och riskerna med att inte längre låta centrala motparter i Storbritannien tillhandahålla tjänster till europeiska medlemmar överväger fördelarna med att kräva en omlokalisering.

Slutsatsen är att centrala motparter i Storbritannien ska få fortsätta att erbjuda sina tjänster till europeiska medlemmar, och att de risker för den europeiska finansiella stabiliteten som Esma identifierat i stället bör hanteras genom andra typer av åtgärder.

Laddar sidan