FI tillämpar riktlinjer om regelefterlevnad enligt Mifid 2

2021-06-08 | Esma Nyheter Mifid Marknad

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI följer Esmas riktlinjer för vissa aspekter av kraven för funktionen för regelefterlevnad enligt Mifid 2.

Den 6 april publicerade Esma riktlinjer för vissa aspekter av kraven för funktionen för regelefterlevnad enligt Mifid 2 (ESMA-35-36-1952SV). Riktlinjerna börjar gälla två månader efter dagen för deras offentliggörande på Esmas webbplats på alla officiella EU-språk.

Riktlinjer om vissa aspekter av kraven för funktionen för regelefterlevnad enligt Mifid (ESMA/2012/388) som utfärdats inom ramen för Mifid kommer att upphöra att gälla samma datum.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer.