Finansiella stabilitetsrådet träffas 4 juni

Fredagen den 4 juni träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Rådet ska diskutera det allmänna stabilitetsläget, effekter av genomförda åtgärder med anledning av coronaviruset, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.
Vid stabilitetsrådsmöten förs endast diskussioner – inga beslut fattas.

Deltar på mötet gör finansmarknadsminister Åsa Lindhagen, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.