Ändrat datum för underhåll av TRS 2

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll måndagen den 31 januari.

TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart (efter kl. 12 den 1 februari).

Skälet till att datumet för underhållet flyttats fram är att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ändrat tidpunkten för när de ska göra uppdateringar i sitt system Financial Instruments Reference Data System (FIRDS).

Detta innebär också att TRS 2 kommer att vara i drift i dag måndagen den 24 januari. 

Laddar sidan