Baselkommittén vägleder om klimatrelaterade finansiella risker

2022-06-16 | Hållbarhet Nyheter Bank

Baselkommittén har publicerat principer för effektiv hantering och tillsyn av klimatrelaterade finansiella risker. Dokumentet syftar till att förbättra bankernas riskhantering och tillsynsmyndigheternas arbete på detta område.

Dokumentet innehåller 18 principer. De första 12 principerna ger vägledning för banker i hantering av klimatrelaterade finansiella risker medan övriga principer ger vägledning för tillsynsmyndigheter.