EBA: Massflyktsdirektivet innebär skyldighet att öppna betalkonto

2022-03-14 | Ukraina EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten (EBA) påminner om skyldigheten att öppna betalkonto med grundläggande funktioner till konsumenter i samband med att massflyktsdirektivet har aktiverats.

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade i fredags ett uttalande om sanktionerna med anledning av situationen i Ukraina. EBA påminner i samband med EU:s beslut att aktivera massflyktsdirektivet om skyldigheten att öppna betalkonto med grundläggande funktioner till konsumenter som lagligen är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

EU:s beslut att aktivera massflyktsdirektivet innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.
I Sverige framgår skyldigheten att öppna betalkonto med grundläggande funktioner till konsumenter av lagen (2010:751) om betaltjänster.

EBA påminner också om två dokument som ger vägledning till de finansiella instituten.

  • EBA:s riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2021/02)
  • EBA:s ställningstagande från 2016 om kundkännedom av asylsökande (se EBA:S pressmeddelande).
Laddar sidan