Esma vill ha synpunkter på ESG- och hållbarhetsrelaterade termer i fondnamn

2022-12-06 | Hållbarhet Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en samrådsskrift gällande användningen av ESG- och hållbarhetsrelaterade termer i fondnamn. Esma uppmanar relevanta intressenter att lämna synpunkter.

Med hjälp av synpunkterna kommer Esma att ta fram nya riktlinjer gällande användningen av sådana termer i fondnamn. Syftet med riktlinjerna är att skydda investerare mot falska påståenden om fonders hållbarhet och ta fram klara och mätbara kriterier för fonder som använder ESG- eller hållbarhetsrelaterade termer i sina namn.

Vi uppmanar berörda intressenter att lämna synpunkter inom ramen för denna process senast den 20 februari 2023.