FI publicerar aggregerade blankningspositioner

2022-05-25 | Nyheter Marknad

Från och med i dag och varje onsdag kl. 13.00 kommer Finansinspektionen att publicera en sammanställning av utestående blankningspositioner.

Den nya sammanställningen innehåller en summering av utestående blankningspositioner som rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med EU:s blankningsförordning (EU) 236/2012. Det innebär att det för respektive emittent kommer gå att se hur stor andel som är blankad, bortsett från positioner som understiger 0,1 procent, som inte ska rapporteras till Finansinspektionen.

Publiceringen sker på sidan för vårt blankningsregister. Vi arbetar för närvarande för att möjliggöra en daglig uppdatering av dessa data.

Laddar sidan