FI utökar ledningsgruppen

2022-01-14 | Nyheter Om FI

Från och med den 1 mars blir Hr en egen stab på FI, placerad under generaldirektören. Därmed tar FI:s hr-chef Karolina Lirón Källåker plats i FI:s ledningsgrupp.

Karolina Lirón Källåker har arbetat som hr-chef på FI sedan 2019.

Laddar sidan