Fondbolagen har börjat anpassa sig till FI:s krav på att hantera likviditetsrisker

Samtliga fondförvaltare anger att de har anpassat sig till FI:s krav och rekommendationer om god likviditetshantering i fonder. Men vissa risker finns kvar och FI kommer att fortsätta följa hur fondförvaltarna hanterar sina likviditetsrisker. Det visar en ny fördjupad analys från FI.

FI har under våren kartlagt hur förvaltare av värdepappersfonder och specialfonder arbetar med att hantera fondernas likviditetsrisker och om styrelserna tagit till sig av de krav och rekommendationer som vi har gått ut med. Analysen visar att samtliga förvaltares styrelser anger att de sett över och dokumenterat behovet av nödvändiga åtgärder. Förvaltarna har också genomfört merparten av åtgärderna som krävts av oss från 2021.

– Det är uppenbart att branschen har börjat att ta till sig av de ändringar som vi föreslagit och som behövs. Det är bra för både fondbolagen och för konsumenterna säger Catrin Hådén, biträdande avdelningschef Uppförandetillsyn.

Analysen visar samtidigt att det finns kvarstående risker och utmaningar som förvaltarna behöver fortsätta att arbeta vidare med. God likviditetsriskhantering i fonder är viktigt för att fondmarknaden ska kunna fungera även i stressade situationer. FI kommer därför att fortsätta analysera och följa hur fondförvaltarna hanterar sina likviditetsrisker och hur de använder olika typer av likviditetsverktyg.

Ett viktigt verktyg som kan stärka konsumentskyddet, och samtidigt bidra till att värna den finansiella stabiliteten, är att införa justerade fondandelsvärden eller justerat försäljnings- och inlösenpris (så kallad swing pricing). FI ser därför positivt på att regeringen har lagt ett lagförslag om detta.

FI uppmärksammade branschen i flera rapporter 2021 på att fondförvaltarna behövde bli bättre på att hantera fondernas likviditetsrisker och att förvaltarna också behövde ytterligare verktyg. FI lyfte bland annat verktyget swing pricing och lämnade förslag på hur detta och vissa andra likviditetsverktyg skulle kunna regleras i lag och föreskrifter. FI lämnade även rekommendationer till branschen. 

Laddar sidan