Iosco presenterar förslag om globala koldioxidmarknader

Internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, har publicerat två rapporter om globala koldioxidmarknader. Rapporterna kartlägger dessa marknader och pekar på vad regeringar och ansvariga myndigheter kan göra för att marknaderna ska kunna utvecklas effektivt.

– Koldioxidmarknader utvecklas globalt i takt med att samhällen ställer om till fossilfritt. Vi behöver öka vår förståelse för hur de här marknaderna fungerar och vilken roll tillsynsmyndigheter bör ha, säger FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren.

Iosco har publicerat två rapporter som handlar om hur globala koldioxidmarknader kan utvecklas och svagheter undvikas. Den första rapporten handlar om reglerade koldioxidmarknader, så kallade system för handel med utsläppsrätter. Rapporten kommer med rekommendationer om bland annat marknadens funktionssätt vad gäller ökad transparens och integritet på marknaden. Den andra rapporten handlar om frivilliga marknader för koldioxidhandel, det vill säga marknader där krediter köps för att kompensera för koldioxidutsläpp (carbon credits). Exempel på sådana är investeringar i förnyelsebar energi eller trädplantering. Rapporten identifierar hur tillsynsmyndigheter kan bidra till att dessa marknader utvecklas effektivt och integriteten på marknaden skyddas.

Rapporterna har tagits fram inom Ioscos arbetsgrupp för hållbar finans, Iosco Sustainable Finance Task Force (STF), där FI:s generaldirektör Erik Thedéen har varit ordförande fram till mitten på oktober i år.

Marknadsaktörer uppmanas att lämna synpunkter på slutsatserna i rapporterna, som är ute på konsultation till den 10 februari 2023.

Johanna Fager Wettergren deltar i dag i en programpunkt om frivilliga koldioxidmarknader vid FN:s klimatkonferens COP27 i Egypten med anledning av Ioscos rapporter.