Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets extrainsatta möte 4 september

Nu finns protokollet från Finansiella stabilitetsrådets extrainsatta möte den 4 september.

Vid mötet deltog finansmarknadsminister Max Elger, FI:s generaldirektör Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Rådet träffades på söndagen den 4 september för ett extrainsatt möte mot bakgrund av likviditetsproblemen i marknaden för elderivat.