Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 1 juni

Nu finns protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 1 juni.

På mötet deltog finansmarknadsminister Max Elger, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Vid mötet diskuterades det allmänna stabilitetsläget inklusive säkerhetsläget i Europa och risken för effekter på de finansiella marknadernas funktionssätt. Rådet diskuterade även myndighetsgemensamt samarbete i cybersäkerhetsfrågor, samt behov av analyser och eventuella åtgärder för att stärka den finansiella stabiliteten.