Vi undersöker svenska hushålls ekonomi och finansiella förmåga

2022-11-21 | Nyheter

Under november kommer Finansinspektionen genomföra en undersökning av svenska hushålls ekonomi och finansiella förmåga.

Undersökningen riktar sig till ett representativt urval av svenska hushåll och genomförs av undersökningsföretaget Origo Group.

Undersökningen utgör den svenska delen av en större internationell hushållsundersökning som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) genomför.

Ditt deltagande är viktigt

Tillhör du en av de slumpmässigt utvalda personerna ber vi dig att besvara undersökningen senast den 1 december. Dina svar är viktiga både för att beskriva de svenska förhållandena och för de internationella jämförelserna.

Enkäten tar ca 10 - 12 minuter att besvara. Du kan svara via dator, surfplatta eller mobil.

Laddar sidan