Årlig uppdatering av upplysningar enligt kapitalkravsdirektivet (CRD)

FI har publicerat uppdaterade upplysningar enligt kapitaltäckningsdirektivet (CRD), (EU) 2013/36.

FI ska årligen offentliggöra vissa upplysningar enligt artikel 143 i kapitaltäckningsdirektivet:

  • Texterna till de lagar och andra författningar samt den allmänna vägledning som antas i Sverige enligt CRD.
  • Hur de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom CRD samt tillsynsförordningen (CRR) har utnyttjats.
  • De allmänna kriterier och metoder som de använder för den översyn och utvärdering som avses i CRD.
  • Aggregerade statistiska data om centrala aspekter av genomförandet av CRD och CRR i Sverige.

FI har den 28 juni 2024 publicerat uppdaterade upplysningar för 2023 på sin webbplats.