Årlig uppdatering av upplysningar enligt värdepappersbolagsdirektivet

FI har publicerat uppdaterade upplysningar enligt värdepappersbolagsdirektivet, (EU) 2019/2034.

FI ska årligen offentliggöra följande upplysningar enligt artikel 57 i värdepappersbolagsdirektivet:

  • Texterna till de lagar och andra författningar samt den allmänna vägledning som har antagits i Sverige enligt värdepappersbolagsdirektivet.
  • Hur de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom värdepappersbolagsdirektivet och värdepappersbolagsförordningen, (EU) 2019/2033, har utnyttjats.
  • De allmänna kriterier och metoder som de använder för den översyn och utvärdering som avses i artikel 36 i värdepappersbolagsdirektivet.
  • Aggregerade statistiska data om centrala aspekter av genomförandet av värdepappersbolagsdirektivet och -förordningen i Sverige.

FI har den 25 juni publicerat uppdaterade upplysningar för 2023 på sin webbplats.