Esma publicerar ett uttalande om ”pre-close calls”

2024-05-29 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande om god marknadspraxis i förhållande till ”pre-close calls".

Som ett led i att minimera risken för obehörigt röjande av insiderinformation i förhållande till den kommunikation som sker mellan emittenter och de analytiker som förser sina kunder med analyser, prognoser och rekommendationer under "pre-close calls" (ofta refererat till som "analytikermassage") har Esma publicerat ett uttalande för att tydliggöra vad som anses vara god marknadspraxis vid dessa kommunikationstillfällen.

Uttalandet riktar sig till samtliga emittenter på värdepappersmarknaden samt de företag och institut som tar fram och delar analyser, prognoser och rekommendationer.