Förlängd svarstid: Frågeformulär om offentliggörande av insiderinformation vid fastighetstransaktioner

2024-03-26 | Nyheter Marknad

Finansinspektionen uppmanar fastighetsbranschen och andra intressenter på värdepappersmarknaden att lämna synpunkter på vilken information som är nödvändig i pressmeddelanden om fastighetstransaktioner. Svarstiden förlängs nu till 5 april för att ge fler möjlighet att hinna lämna synpunkter.

Syftet med FI:s uppmaning är att utreda vilken information en investerare på värdepappersmarknaden minst behöver få tillgång till för att kunna göra en fullständig och korrekt bedömning av transaktionens betydelse för emittenten när denne offentliggör insiderinformation som avser en fastighetstransaktion.

FI uppmuntrar fastighetsbolag och övriga intressenter på värdepappersmarknaden att lämna sina synpunkter. Senaste datum för det är senarelagt till den 5 april 2024.