Nya ledamöter i FI:s styrelse

2024-06-28 | Nyheter Om FI

Regeringen har utsett Martin Flodén och Roine Vestman, båda professorer i nationalekonomi vid Stockholms universitet, till nya ledamöter i FI:s styrelse.

Martin Flodén är sedan 2010 professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Mellan den 22 maj 2013 och 21 maj 2024 var han ledamot i Riksbankens direktion och vice riksbankchef.

Roine Vestman är sedan 2024 professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han är också föreståndare för Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet.

Martin Flodén och Roine Vestman förordnas som ledamöter i styrelsen för FI från och med den 1 juli 2024 till och med den 24 april 2027.


Presstjänst
(Ej sms)