FI-analys nr 40: Vinnare och förlorare i handeln med meme-aktier

2023-05-25 | Rapporter Marknad

FI:s analys av så kallade "meme-aktier" visar att de allra flesta förlorade på sin handel i aktierna, även om det fanns stora skillnader. Några tjänade mycket pengar och andra förlorade stora summor.

I början av 2021 började priset på Gamestop, ett förhållandevis okänt amerikanskt bolag, stiga snabbt. Orsaken var att ett större antal investerare gick samman, via en grupp på sociala medier, för att driva upp priset. Inom kort rapporterades det om andra aktier vars pris hade drivits upp på samma sätt. Fenomenet kom snabbt att kallas för "meme-aktier", till följd av de humoristiska inslag som fanns i de internetforum där aktierna diskuterades.

Den här analysen syftar till att dels beskriva själva fenomenet meme-aktier, dels svara på tre frågor:

  1. vilka handlade i dessa aktier,
  2. vilka förlorade på handeln, och
  3. vilka tjänade på handeln i meme-aktierna?


För FI som övervakar marknaden är den här formen av fenomen viktiga att förstå i sig. Men att få svar på frågorna ger även viktig kunskap för att vi bättre ska förstå riskerna för konsumenter med en sådan spekulativ handel.