Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd

FI tillstyrker i stort de förslag som lämnas.

FI begränsar sitt remissvar till den del av betänkandet som avser företag verksamma inom den finansiella sektorn, vilka omfattas av ett krav på så kallad ledningsprövning.

FI tillstyrker i stort de förslag som lämnas men lämnar synpunkter på såväl vad som bör omfattas av den lagreglerade registerkontrollen som omfattningen av den reglering som bör följa av normgivningsbemyndigandet.

Laddar sidan