Remissvar: Stärkt spelarskydd på grund av covid-19

FI tillstyrker förslagen.

I sammanhanget kan nämnas att det finns risker för att en överdriven spelverksamhet kan komma att delvis finansieras med olika typer av snabblån. Därmed finns en koppling till risken för en osund kreditgivning och i förlängningen överskuldsättning. De åtgärder som föreslås kan bidra till att detta motverkas.