Utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Finansinspektionen tillstyrker förslagen om utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

FI delar bedömningen att det finns ett starkt konsumentskyddsintresse av att kunna återköpa och flytta försäkringssparande även för äldre försäkringsavtal, och anser att fördelarna med förslaget överväger nackdelarna.